Här under kan ni läsa faktatexter om några av våra strandfåglar som vi har forskat om. Vi har arbetat efter mallen ”sexfältaren” och skrivit i skrivpar.

Trevlig läsning!

image

Fiskmåsen

 

image

Svanen

image

Storskaven

image

Gräsanden

image

Strandskatan

image

Skrattmåsen